příbehy

18. Krásná a úžasná – pro děti kovaná – Lesní školka U Tří veverek

Nikdo se nikdy o moje dítě nezajímal tak, jako v lesní školce, neptal se mě na tolik detailů o něm a to ne jednou, ale neustále. Lesní školka U Tří veverek předčila mé očekávání. Nejen, že jsou děti v přírodě, v lese a mají zdravou stravu, ale dokonce jsou podporovány k zájmu o nové, k objevování, zvídavosti, k samostatnosti, k přemýšlení a k odpovědnosti za své činy, a přitom všem mohou být a jsou dětmi.

17. Jeden den

Budí mě myšlenky na včera přijatý zákon o dětských skupinách, který svou povinnou registrací všech předškolních zařízení likviduje lesní školky. I tu naši, hradeckou. U kolegů v jiných lesních školkách vládne spíše pesimismus. Tak aspoň vzbudím manžela, abych mu vylila své rozhořčení nad zákonodárci, kteří přijmou zákon, o kterém ví, že je špatný. Dostává se mi jen rozespalého „všechno nějak dopadne“, ale beru každou útěchu.

15. Respektující lesní školka

Jako učitelka jsem měla možnost seznámit se s kolegyněmi zdejší státní školky – jejich náhled na výchovu dětí mě ale v mnohém udivoval, odrazoval – slova jako “to se zlomí, zvykne si časem, musí se přizpůsobit, nechce spolupracovat, je mimo tabulky” apod. mi, resp. mně i manželovi ukazoval, že tohle není naše cesta – byla jsem šťastná, že máme možnost volby, že je v našich silách poskytnout dětem respekt a pochopení v podobě lesní školky, která pod názvem Školka v zahradě vznikla loňského roku v Kutné Hoře.

11. Lesní školka prospívá duši

Když jsem na začátku psala, že Jáchym zůstal stejný, nebyla to tak úplně pravda, změnil se. Je odvážnější, pouští se do nových věcí, kde se dříve bál selhání a negativního hodnocení. Má vlastní názor, ale pomalu už se učí i přijímat názory ostatních a respektovat je. Učí se pracovat se svými emocemi, nepotlačovat je, nestydět se za ně, ale zvládat je.