O lesních školkách

Převzato ze stránek Asociace lesních mateřských škol: http://lesnims.cz/casto-kladene-otazkky-o-lesnich-ms

 

V čem jsou lesní MŠ jiné než klasické školky?
Na první pohled se liší jiným zázemím a menší skupinou dětí.

 • zázemí slouží pouze k příležitostnému pobytu – na jídlo, spaní, případně předškolní přípravu u stolečků
 • pedagogický program probíhá venku, proto lesní MŠ nepotřebují zázemí uzpůsobené na celodenní pobyt uvnitř
 • lesní MŠ jsou vždy v blízkosti lesa, často také pečují o svou zahradu
 • průměrně 15 dětí / 2 pedagogové

Proč by měly děti chodit do lesní školky? Jaká je výhoda lesní MŠ?
Jasnou výhodou je malá skupina dětí doprovázená více pedagogy – je tak větší prostor pro individuální přístup a přehlednější vztahy mezi dětmi. Dalším výrazným kladem je dostatek příležitostí k volnému pohybu, což je základní vývojová potřeba předškolních dětí.

 • hodně pohybu venku znamená podporu zdraví – prokysličení má vliv na imunitu, rozvoj mozku, kapacitu plic
 • podle rodičů děti přicházejí domů spokojené, zdravě unavené pohybem v přírodě  se spoustou zážitků, dobře spí a jí
 • lesní MŠ podporují sociální kompetence díky hlubším vztahům v menší skupině
 • děti se učí venku, v opravdovém světě, který poznávají přímo, ne zprostředkovaně z obrázků nebo hraček

Jak se děti v LMŠ stravují?
Lesní MŠ dbají na kvalitní stravu, obědy často dovážejí ze zdravých jídelen.

 • v průběhu dne mají obvykle vlastní pití a svačiny v batůžku (v termosce lze v zimě nosit teplou kaši, v létě je to obvykle ovoce a jiné nekazící se svačiny)
 • nápoje jsou k dispozici také u pedagogů (nosí v batohu s sebou)
 • oběd probíhá v zázemí u stolečků poté, co si děti umyjí ruce

Jak si děti myjí ruce?
Způsobů, jak zajistit čisté ruce je mnoho, od desinfekčních gelů, přes tekoucí pitnou vodu z barelu až ke klasické přípojce na vodovod.

 • děti si stejně jako v klasické školce čistí ruce před jídlem a po toaletě
 • pedagogové sledují hygienické návyky dětí, pokud se ukazuje, že z domova chybí, zaměří se na ně

Kam děti chodí na záchod?
U zázemí je vždy k dispozici toaleta. Při putování nebo pobytu v lese je k tomu vyčleněno místo mimo pohyb dětí.

 • děti se v zázemí dlouho nezdržují, nepotřebují proto mnoho záchodků
 • lesní MŠ bez přípojky ke kanalizaci používají separační kompostovací toalety, které jsou zcela nezávadné a osvědčené ze zahraničí
 • v přírodě děti střídají až 10 různých cílových míst (zejména z pedagogických důvodů), která se tak stíhají regenerovat a čistit

Jsou děti celý den venku, i když je špatné počasí?
Co když se děti namočí nebo promoknou?
„Není špatné počasí, pouze špatné oblečení,“ to je zásada lesních MŠ. Děti mají funkční, nepromokavé oblečení. Mají vždy možnost se převléknout do náhradního oblečení.

 • pokud dítě přijde do školky nevhodně oblečené a nemá jiné oblečení k dispozici, nemůže se programu účastnit, rodiče o tom podepisují informovaný souhlas
 • náhradní oblečení mají všechny děti  v zázemí, pedagog má v batohu s sebou „erární“ sady
 • funkční oblečení je prodyšné, teplé a voděvzdorné
 • zázemí je v zimě vždy vyhříváno, děti se v případě potřeby mají kam jít ohřát

Nejsou často nastydlé, nemocné?
Zkušenosti rodičů potvrzují, že děti jsou po jedné sezóně v lesní MŠ celkově odolnější.

 • nepředávají si infekce v uzavřených prostorách
 • pohyb na čerstvém vzduchu podporuje imunitu

Nebojíte se, že se dětem něco stane? Co když se dítě zraní?
Lesní MŠ jsou naprosto bezpečné,  děti jsou vždy pod dohledem dvou proškolených pedagogů. Děti v lesních školkách jsou obratné a umí se v terénu dobře pohybovat, protože je pohyb v přírodě každodenní činností.

 • studie německé pojišťovny potvrdila, že venku je méně vážných úrazů než v interiéru
 • každá lesní MŠ má vypracovaný krizový plán a pravidelně obnovované proškolení první pomoci šité na míru práci venku
 • před vstupem do terénu si pedagog vyhodnocuje rizika a přizpůsobuje jim svou práci
 • v lesní MŠ se děti učí řešit reálné situace ze života, jsou tak na něj lépe připravené, což působí pozitivně preventivně  (např. při práci s nástroji, pohyb v nerovném terénu, u ohně)

Mají učitelky vzdělání? Jaké vzdělání má mít pedagog lesní MŠ?
Podle Standardů kvality lesních MŠ má mít ve dvojici pedagogů alespoň jeden splněno vzdělání dle požadavků Školského zákona nebo vzdělání zaměřené přímo na pedagogickou práci s dětmi v přírodě

 • pedagogové lesních MŠ se průběžně dále vzdělávají (rozšiřují kvalifikaci) pro specifika práce s dětmi v přírodě
 • např. Asociace lesních MŠ nabízí akreditovaný vzdělávací cyklus Školka blízká přírodě a pořádá řadu jednorázových specializovaných seminářů

Jak děti zvládají přechod do ZŠ?
Velmi dobře. Výuka v lesních MŠ se totiž řídí Rámcovým vzdělávacím programem stejně jako v běžných MŠ. Podle ověřování MŠMT lesní MŠ naplňují všechny požadované vzdělávací cíle.

 • rodiče si často vybírají základní školu tak pečlivě, jak si vybírali mateřskou školku
 • děti jsou v tomto věku již více vývojově zralé učit se staticky a soustředit se déle na jednu činnost

Malují děti v lese?
Jistě, nejen na klasický papír, mohou využívat i přírodní materiály pro různé výtvarné techniky. Výtvarná, hudební výchova je nedílnou součástí programu.

 • rozvoj jemné motoriky je na vysoké úrovni díky časté manipulaci s různými druhy materiálů
 • některé lesní MŠ mají přímo výtvarné a hudební dílny jako součást programu

Proč jsou lesní MŠ placené?
Pro českou legislativu jsou stále nové, ještě tedy nespadají do státem dotovaného vzdělávacího systému. Rodiče proto hradí náklady, které se nepodaří pokrýt ze sponzorských a nadačních darů.

 • většina lesních MŠ připravuje provoz zcela dobrovolnicky a řada koordinátorů má jen minimální příjem
 • z vybíraných příspěvků jsou hrazeny mzdy pedagogů a provozní náklady, lesní MŠ nevytvářejí zisk a nejsou za tímto účelem zřizované
 • dlouhodobým cílem je, aby lesní MŠ byly součástí vzdělávacího systému a rodič se tak pro ně rozhodoval z hlediska jejich specifické náplně a ne podle své finanční situace

Proč lesní MŠ ještě nemají vlastní legislativní úpravu a nemohou tak do rejstříku MŠMT?
Asociace lesních mateřských škol kontinuálně vyvíjí úsilí směřující k tomu, aby zařízení typu lesní mateřské školy byla zahrnuta do legislativy ČR, a mohla tak být zařazena do rejstříku školských zařízení vedeného MŠMT. Tento proces je v současné době v jednání s příslušnými resorty. Problematické je stanovisko Ministerstva zdravotnictví, které v současnosti zastává názor, že lesní MŠ mají existovat mimo státem garantované instituce, protože mají natolik odlišné podmínky, že si nedovedou takovou legislativní úpravu představit vedle přísně nastavených podmínek pro klasické MŠ. Lze tedy očekávat, že tento proces bude trvat ještě několik let s nejistým výsledkem.

Jaké parametry lesní MŠ splňují?
Lesní MŠ navazují na výsledek jednání pracovní skupiny na platformě Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, která ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem ČR a hygienickými stanicemi vyjednala dne 23. 1. 2012  pro činnost lesních MŠ nezávazné doporučení týkající se zajištění hygienických podmínek včetně stravování. Tento dokument lesní mateřské školy dobrovolně následují. Dále v roce 2014 vznikly Standardy kvality lesních MŠ, které shrnují specifické podmínky této vzdělávací alternativy a budou závazné pro všechny členské organizace Asociace lesních MŠ.

Vypracovala: Tereza Valkounová, dne 20. září 2014

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich